6.A na výstavě Českého rybářského svazu

Dne 6. 3. 2020 se třída 6. A zúčastnila v Městské knihovně výstavy, která byla věnována stému výročí založení místní organizace ČRS (Českého rybářského svazu). Bylo možné prohlédnout si dřívější i současné vybavení sportovního rybáře včetně trofejí ryb žijících v našich revírech. Další část výstavy byla zaměřena na práci mládeže v rámci rybářského kroužku. Spoustou fotografií a zajímavých artefaktů byla doložena práce  místních rybářů v rybochovných zařízeních spojených s chovem ryb.

Žáci se mimo jiné dozvěděli, že prvořadým cílem městských rybářů je zachování dostatku ryb v řece Metuji a v okolních revírech. V posledních letech se potýkají s nízkými vodními průtoky a přemnoženými predátory (vydrou říční, kormoránem velkým), kteří jim jejich práci ztěžují. Celou výstavou žáky provázel dlouholetý člen rybářského spolku pan Karel Podolský, na něhož se žáci obraceli s četnými dotazy.

Ing. Dagmar Rejtharová, třídní učitelka

FOTO >>>