Plastic Ocean – výstava v dětském oddělení novoměstské knihovny

Tato výstava navazuje na aktivity ZŠ Malecí z minulých let. Dne 12.3.2019 se všechny třídy 2. stupně zúčastnily v novoměstském kině promítání filmu Plastic Ocean. Protože film vyvolal u dětí i vyučujících velký ohlas, následovaly další činnosti na toto ekologické téma. Někteří žáci napsali na film hodnocení, jiní vytvořili výrobky z plastových lahví, další zpracovali slovní zásobu k tématu v angličtině. Také se vytvářely mapy mořských proudů nebo byly připomenuty různé ekologické katastrofy. Všechny tyto činnosti zdokumentovala výstava, instalovaná v minulém školním roce v koridoru školy. Protože sklidila zasloužený úspěch, byla její část od letošního září přestěhována do dětského oddělení Městské knihovny v Novém Městě nad Metují, aby ji mohly zhlédnout i děti z ostatních škol.