Aktuální informace

"Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách školy je povolen pouze s ochranou dýchacích cest a úst. Ve třídě se žáci řídí pokyny vyučujícího."