Aktuální informace

PF 2021

 

SCIO TESTOVÁNÍ

Před uzavřením škol jsme stihli provést SCIO testování žáků vybraných tříd.  Žáci 6. ročníku se na konci září a na začátku října zúčastnili SCIO testování z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, potom je v testech následovali žáci 4. ročníku. Pěkných výsledků a pochvalu zaslouží především Daniel Pokorný, Matyáš Krása, Šimon Krása, Anežka Pytlíková a Marek Semerák ze třídy 6. A. Ze třídy 6. B Adam Hronovský, Stela Syrovátková, Ondřej Říha, Michaela Kecová, Lada Litterbachová. Ze třídy 4. A Markéta Pavlátová, Tomáš Škoda a Jakub Dušek. Ze třídy 4. B Václav Jirman, Eliška Pytlíková, Klára Wilson, Vendula Vávrová, Daniel Rott, Johana Červinková, Vojtěch Roleček. U těchto žáků dosahoval percentil úspěšnosti 90 až 100. Žákům k těmto pěkným výsledkům gratulujeme a všem přejeme aktivní přístup a radost do dalšího vzdělávání.

                                                                                               Mgr. Jaroslava Broumová