Aktuální informace

PF 2021

 

ZŠ Malecí online

Od 14.10. byla podle pokynů MŠMT zahájena distanční výuka celé naší školy. Žáci dostali nové rozvrhy, kde mají určené hodiny, které probíhají online prostřednictvím Microsoft Teams. Žáci na 1. stupni mají každý den 3 hodiny online výuky se svými třídními učitelkami (první třídy o 1 hodinu týdně méně). Žáci mají možnost společně pracovat a komunikovat v online prostředí, ve své práci jsou vedeni svými třídními učitelkami. 

Žáci 2. stupně pracovali v online prostředí již na jaře, takže se navázalo na předchozí zkušenosti a výuka se dál rozšiřuje. Online výuka na 2. stupni je organizována v širším rozsahu než na 1. stupni a důraz se klade především na hlavní předměty, tedy matematiku, český jazyk a anglický jazyk. Pomocí Microsoft Teams zajišťujeme jednotný systém komunikace se žáky. V tomto prostředí probíhají nejen online hodiny. Pedagogové žákům do tohoto prostředí ukládají materiály z hodin, zadávají domácí úkoly, připravují testy apod. Velkou výhodou je, že se žáci již od nejnižších ročníků zdokonalují v počítačové gramotnosti, což je pro život v dnešní době velmi důležité. 

Poděkování patří všem rodičům žáků naší školy, protože zajistili svým dětem připojení na Microsoft Teams, což je hlavní důvod, že účast žáků v hodinách je téměř stoprocentní. Pokud byl s připojením v některých rodinách problém, pak škola nabídla pomoc paní učitelky Mgr. Mileny Vackové, která s instalací pomohla na dálku. Žáci jsou připojeni k výuce především přes pevné počítače a notebooky, někteří využívají připojení přes mobilní telefon nebo tablet. V naléhavých případech žákům notebooky zapůjčila škola.

V této nelehké době se snažíme výuku zajišťovat co nejlepším možným způsobem, přesto se těšíme na společnou práci ve škole.

                                                                       Mgr. Jaroslava Broumová