Aktuální informace

Informace pro rodiče

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021 najdete >>>

 INFORMACE K TESTOVÁNÍ, PROVOZU ŠD A DALŠÍ INFORMACE najdete >>>

Instruktážní video testování >>> https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78

  

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY DO ZŠ MALECÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do první třídy bude probíhat v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápis bude probíhat v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Pro školní rok 2021/2022 budou přijímány děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 budou přijímány pouze s doporučením PPP. 

Kritéria přijetí žáků najdete zde >>>

Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku

Požadované dokumenty:

 •    žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání (vyplňují ho i zákonní zástupci dětí, kteří obdrželi rozhodnutí o odkladu školní docházky pro tento školní rok (2020/2021)
 •    kopii rodného listu dítěte

Dokumenty v obálce označené „ZÁPIS“ lze škole doručit následujícím způsobem:

 • vhozením do schránky na budově školy
 • poštou na adresu Základní škola Školní 1000, 549 01 Nové Město nad Metují (rozhodující je datum podání na poštu)
 • zaslat do datové schránky školy (epjmp9z)

Po obdržení žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku, bude na Vámi uvedenou emailovou adresu zasláno přidělené registrační číslo vaší žádosti.

Žádost o odklad školní docházky

Požadované dokumenty:

 • žádost o odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022
 • originál doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • originál doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Dokumenty v obálce označené „ZÁPIS“ lze škole doručit následujícím způsobem:

 • vhozením do schránky na budově školy
 • poštou na adresu Základní škola Školní 1000, 549 01 Nové Město nad Metují (rozhodující je datum podání na poštu)
 • zaslat do datové schránky školy (epjmp9z)

Po obdržení žádosti o odkladu školní docházky, bude na Vámi uvedenou emailovou adresu zasláno přidělené registrační číslo vaší žádosti.

Dokumenty lze stáhnout zde >>>

Žádost o přijetí i žádost o odklad musí být podepsaná oběma zákonnými zástupci žáka.