Aktuální informace

Informace pro rodiče

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021 najdete >>>

 

Poznávání přírodnin

Od středy 12.5. probíhal v učebně fyziky a chemie první ročník školního kola soutěže Poznávání přírodnin, na které v září naváže meziškolní kolo pod záštitou MAS Pohoda venkova. Soutěž pro žáky 1. i 2. stupně připravila paní učitelka Rejtharová. Žáci obdrželi jmenný seznam rostlin a živočichů, které se v „poznávačce“ mohou objevit. Při samotném zápolení měli za úkol poznat 30 vybraných exemplářů. Soutěž byla zajímavá v tom, že všechny rostliny byly „živé“ a živočichové ve formě preparovaných, nebo odchycených jedinců z volné přírody. Během soutěže si mohli žáci prohlédnou i další rostliny a živočichy ze školních sbírek. Velký úspěch měly mikroskopické preparáty hmyzu a roztočů. Na prvním místě se nakonec umístil Martin Obst ze 7.B, další místa obsadily Eliška Ježková a Markéta Pavlátová ze 4.A a za nimi následovali Adam Chvátal a Jakub Sedlák z 5.B. Úspěšným řešitelům patří velká gratulace a všem zúčastněným poděkování.

DSC02216        DSC02290

vysledky