Jak trávíme volný čas

Žáci naší školy mají možnost v odpoledních hodinách trávit svůj volný čas činnostmi, které je zajímají.                                    

NABÍDKA KROUŽKŮ - 2018/2019
Nabídka kroužků může být ještě v průběhu září aktualizována.

po kliknutí na tabulku se otevře soubor ve formátu pdf
Činnost zájmových kroužků je ve školním roce 2017 - 2018 podporována dotací KÚ Královehradeckého kraje.