Učební plány

Ve školním roce 2017 - 2018 probíhá výuka v 1. až 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠVP ZV "Malecí", č.j. 2 ŘS/2016.

Učební plány k nahlédnutí zde 1. stupeň >>> 
                                             2. stupeň >>>

(kompletní ŠVP je k nahlédnutí v ředitelně školy)