Učební plány

Ve školním roce 2018 - 2019 probíhá výuka v 1. až 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠVP „Malecí v.01.2018“ č. j. ZŠ Ško383/2018.

Učební plány k nahlédnutí zde 1. stupeň >>> 
                                           2. stupeň >>>

(kompletní ŠVP je k nahlédnutí v ředitelně školy)