Aktuální informace

Informace pro rodiče

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021 najdete >>>

 INFORMACE K TESTOVÁNÍ, PROVOZU ŠD A DALŠÍ INFORMACE najdete >>>

Instruktážní video testování >>> https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78

  

Víš, kdo je na druhé straně?

Projekt „Víš, kdo je na druhé straně?“

 

            Díky finanční podpoře Městského úřadu Nové Město nad Metují jsme mohli uskutečnit projekt s názvem „Víš, kdo je na druhé straně?“. Cílem tohoto projektu bylo seznámit žáky, učitele a rodiče s možnými riziky užívání sociálních sítí. V květnu proběhla ve škole první beseda na téma „Rizika sociálních sítí se zaměřením na sociální síť Facebook“ určená žákům 6. – 9. ročníků. Poté v srpnu následovala beseda pro učitele s názvem „Rizika internetové komunikace“.

 

            Zajímavou zkušeností byla beseda pro rodiče a širokou veřejnost, která se konala v listopadu. I přesto, že účast na ní byla poměrně malá, na přítomných bylo patrné, že jsou touto problematikou zaskočeni. Beseda tak poukázala na nízkou všeobecnou informovanost o problematice a rizicích užívání internetu a sociálních sítí. Z mého pohledu by bylo vhodné pořádat podobné besedy pro rodiče a širokou veřejnost i v dalších letech, a snížit tak možná rizika.

 

Všechny besedy byly organizovány odbornými lektory z olomoucké Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

 

V průběhu letošního školního roku jsme navázali v hodinách informatiky na problematiku spojenou s komunikací na internetu. Byla vyhlášena soutěž o nejlepší obrázek, který vystihuje jedno z deseti pravidel bezpečnosti. Žáci v hodinách malovali na téma „Desatero bezpečného internetu“. Každý si vybral jedno pravidlo a snažil se ho co nejlépe vytvořit v grafické podobě. V jednotlivých třídách pak byly vybrány tři obrázky a jejich autoři byli odměněni. V hodinách předmětu výchova ke zdraví žáci vyplňovali dotazníky týkající se kyberšikany.

Chtěla bych poděkovat MěÚ za finanční podporu tohoto projektu, žákům za aktivní přístup při tvorbě obrázků a také rodičům za účast na besedě.

         (projekt byl uskutečněn ve školním roce 2014-2015)

                                                                                                Mgr. Milena Vacková

výsledky dotazníků >>>