Aktuální informace

Informace pro rodiče

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021 najdete >>>

 INFORMACE K TESTOVÁNÍ, PROVOZU ŠD A DALŠÍ INFORMACE najdete >>>

Instruktážní video testování >>> https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78

  

Projekty 2016

 

Dotace MÚ - prevence

1)   Vědět víc znamená předcházet problémům - 9 000,- (garant J. Lásková)
2)   Něco končí a něco nového začíná - 15 000,- (garant M. Vacková)
3)   Překonej sám sebe - 17 800,- (garant M. Šmídová)

Dotace KÚ

1)   Zájmové kroužky - 16SMV04 - scháleno, dotace nepřiděleny (garant E. Vincencová)
2)   Fotodílny - 16SMV02 - 18 000,- (garant E. Vincencová)
3)   Táhneme za jeden provaz - 16SMP01 - 18 000,- (garant M. Vacková)

Dotace IROP

Venkovní odborné učebny pro praktickou výuku přírodovědných předmětů - 350 000,-

Dotace MŠMT

1)   Státní dotace na vzdělávání pedag. sboru - preventivní program
       - rizikové chování žáků - 79 980,-
2)   Podpora škol formou projektů - výzkumu, vývoj a vzdělávání - 800 000,-