Školní družina

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školní družina je rozdělena do 6 oddělení, která navštěvují žáci 1. - 5. tříd. Každé oddělení má vlastní moderně vybavenou prostornou hernu, dále děti využívají společenskou místnost s televizí a DVD, výtvarnou učebnu, čítárnu, kuchyňku, tělocvičnu a chodbu s dětským koutkem.

    Provoz školní družiny je zajištěn od 6:15 do 17:00 hodin, první a poslední školní den od 6:30 do 15:00 hodin. 

   V případě příznivého počasí mají děti možnost trávit volný čas v prostoru školní zahrady, kde se nacházejí lavičky, skluzavky, pískoviště, dřevěné sestavy a různá další zařízení pro trávení volného času.

    Kromě odpočinkové a rekreační činnosti, mohou děti využít pestrou nabídku zájmových kroužků školní družiny a školního klubu. Pro děti, které navštěvují ŠD, je také připraven celoroční projekt Těšíme se na ... Jedná se o jedno i vícedenní akce, jejichž výběr je přizpůsoben zájmu dětí a rodičů.

   Naše školní družina má od roku 2007 svůj vlastní Školní vzdělávací program "Zábava je naše radost".

 

POPLATKY ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU 2020/2021

po kliknutí na tabulku se otevře soubor ve formátu pdf