Aktuální informace

Informace pro rodiče

 Výuka 1. a 2. tříd probíhá prezenčně a u 3. - 9. ročníků probíhá distanční výuka.

Školní družina

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Činnost všech kroužků je do odvolání pozastavena. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školní družina je rozdělena do 6 oddělení, která navštěvují žáci 1. - 5. tříd. Každé oddělení má vlastní moderně vybavenou prostornou hernu, dále děti využívají společenskou místnost s televizí a DVD, výtvarnou učebnu, čítárnu, kuchyňku, tělocvičnu a chodbu s dětským koutkem.

    Provoz školní družiny je zajištěn od 6:15 do 17:00 hodin, první a poslední školní den od 6:30 do 15:00 hodin. 

   V případě příznivého počasí mají děti možnost trávit volný čas v prostoru školní zahrady, kde se nacházejí lavičky, skluzavky, pískoviště, dřevěné sestavy a různá další zařízení pro trávení volného času.

    Kromě odpočinkové a rekreační činnosti, mohou děti využít pestrou nabídku zájmových kroužků školní družiny a školního klubu. Pro děti, které navštěvují ŠD, je také připraven celoroční projekt Těšíme se na ... Jedná se o jedno i vícedenní akce, jejichž výběr je přizpůsoben zájmu dětí a rodičů.

   Naše školní družina má od roku 2007 svůj vlastní Školní vzdělávací program "Zábava je naše radost".

 

Přehled kroužků se otevře po kliknutí na tabulku.

 

 

po kliknutí na tabulku se otevře soubor ve formátu pdf