Aktuální informace

Informace pro rodiče

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021 najdete >>>

 

Školská rada

Členové školské rady

předseda: Mgr. Hana Rydlová

zapisovatel: Mgr. Václav Kupka

za zákonné zástupce:   

Mgr. Jana Balcarová
Mgr. Hana Rydlová  
Ing. Kateřina Jirmanová

kontakty na zákonné zástupce >>>
                              
za pedagogické pracovníky:   

Mgr. Vendula Dyntarová
Mgr. Renata Kárníková
Nataša Miltová                

za zřizovatele

Petr Hable
Mgr. Václav Kupka
Věra Řeháková

Zápis č.1 ŠR - 4. 1. 2018

Zápis č.2 ŠR - 7. 2. 2018 - příloha č.1

Zápis č.3 ŠR - 11. 4. 2018 - příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3

Zápis č.4 ŠR - 23. 5. 2018

Zápis č.5 ŠR - 12. 9. 2018

Zápis č.6 ŠR - 14. 11. 2018

Zápis č.7 ŠR - 5. 12. 2018

Zápis č.9 ŠR - 4. 9. 2019 - příloha č.1

Zápis č.10 ŠR - 3. 10. 2019

Zápis č.12 ŠR - 13. 5. 2020

Zápis č.13 ŠR - 31. 8. 2020