Školská rada

Členové školské rady

předseda: Mgr. Hana Rydlová

místopředseda: Ing. Martin Tichý

zapisovatel: Mgr. Václav Kupka

za zákonné zástupce:   

Mgr. Jana Balcarová
Mgr. Hana Rydlová  
Ing. Martin Tichý
                              
za pedagogické pracovníky:   

Mgr. Vendula Dyntarová
Mgr. Renata Kárníková
Nataša Miltová                

za zřizovatele

Petr Hable
Mgr. Václav Kupka
Věra Řeháková

Zápis ŠR - 4.1.2018

Zápis ŠR - 11.4.2018 - příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3