Školáci černá small 100

Základní škola

Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod

  Fotky pomalu 300x150

   

Aktuální informace

12.-16.6. - Sportovně - adaptační pobyt - 8.třídy, Ekologická základna - 5.třídy
14.6. - Školní výlet třídy 7.A
15.6. - Školní výlet třídy 2.A a 1.tříd

Nabídka práce >>>

_______________________________________________________________

Foto - škola

Školní rok 2022 - 2023
BRANNĚ-BEZPEČNOSTNÍ DEN NA LETIŠTI
VÝLET TŘEŤÁKŮ NA HRAD KOST
ŠKOLNÍ VÝLET 4.A A 4.B DO KRKONOŠ
DEN BEZ BATOHŮ - 1.stupeň >>>    2.stupeň >>>
POHÁR ROZHLASU – KRAJSKÉ KOLO
SPORTOVNÍ DEN S NONOU
PASOVÁNÍ ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD NA RYTÍŘE ŘÁDU KRÁSNÉHO SLOVA
KRAJSKÉ KOLO ODZNAKU VŠESTRANNOSTI 2023
KRÁSNÝ ÚSPĚCH NA CZECH NATURE PHOTO JUNIOR
PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA DO LESA HALÍNA
5.B V PYŽAMECH
POHÁR ROZHLASU
ŠTAFETOVÝ POHÁR – KRAJSKÉ KOLO
PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ „ZLATÝ LIST“ 2023
JAK JSME HRÁLI „MÖLKKY“ – ANEB 5.B VE STONOŽCE
McDonald´s Cup
VELKÉ SAFARI A MALÉ SURIKATY
ŠKOLNÍ LIGA VE VOLEJBALU
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ POHÁRU – PLAVECKÁ ŠTAFETA NOVOMĚSTSKÝCH ŠKOL
Beseda na ÚP v Náchodě
ŠTAFETOVÝ POHÁR – OKRESNÍ KOLO
ODZNAK VŠESTRANNOSTI
KONCERT ZUŠ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ V SOKOLOVNĚ
CIMBÁLOVKA NA MALECÍ
Volejbal
PLAVECKÁ ŠTAFETA – STARŠÍ ŽÁCI
PLAVECKÁ ŠTAFETA MLADŠÍCH ŽÁKŮ
NÁVŠTĚVA NAŠICH ŽÁKŮ V OÁZE

Soutěž Zručnosti v Jaroměři

SOUTĚŽ EUROREBUS – KRAJSKÉ KOLO
Ž
ÁCI VYTVOŘILI VELIKONOČNÍ VÝZDOBU ZE DŘEVA
Dopravní hřiště

Exkurze 2.stupně:

třídy 6.A, 6.B a 7.A >>>
třídy 6.C a 7.C >>>
třídy 7.B a 8.A >>>
třída 8.B >>>
třídy 9.A a 9.B >>>

OCENĚNÍ V SOUTĚŽI SKALKY A SKALNIČKY
ANGLICKÉ PEČENÍ
Novoměstská skokanská laťka - 2023
SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ – OLYMPIJSKÝ DIPLOM
DEN SV.PATRIKA – ZELENÝ DEN
BADMINTON PRO DĚTI
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍCH KOLECH SOUTĚŽÍ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA KAREM FN HRADEC KRÁLOVÉ
FILM PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ „SRDCE DUBU“
PLAVECKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 4.ROČNÍKŮ
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 7.TŘÍD
Přednáška – Nebezpečný internet

PRVNÍ VÝLET PRVŇÁČKŮ
MAGICKÝ SENEGAL
KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE
Sedmáci a 4.0 DAY   
ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
6.C na výstavě Vladimíra Suchánka
Výstava FOTOGRAFIE 2022 – hlasování veřejnosti
Den středoškolákem
EXKURZE V HASIČSKÉ ZBROJNICI
SPORTOVNÍ POBYT TŘÍDY 2.A V DEŠTNÉM V ORLICKÝCH HORÁCH

Předvánoční den

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
NÁVŠTĚVA ZE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY
Dočkali jsme se
DŘEVĚNÝ BETLÉM Z RUKOU NAŠICH ŽÁKŮ
VIRTUÁLNĚ V ELEKTRÁRNĚ
PRVOUKA V 2.A – DEN SE ZVÍŘÁTKY
Prosinec v 7.A

BESEDA KANADA A ALJAŠKA

Den pro předškoláky
4.A a 4.B NA BESEDĚ V KNIHOVNĚ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MALÝ PRINC
OBLASTNÍ KOLO V PIŠKVORKÁCH
Halloween ve škole - 1.stupeň >>>, 2.stupeň >>>
4.B NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
ŽÁCI 4.A NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI V NÁCHODĚ
HALLOWEEN NA MEZILESÍ
Preventivní besedy s poručíkem Mgr. Miroslavem Mervartem
DLABÁNÍ DÝNÍ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM V HRADCI KRÁLOVÉ – 5.A a 5.B ZŠ MALECÍ
SOUTĚŽ „VESMÍR BEZ HRANIC“
TURNAJ V PIŠKVORKÁCH
HORALKA 14.
OKRSKOVÉ KOLO VE FLORBALU MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ
PŘEDSTAVENÍ V NÁCHODSKÉM BERÁNKU
PODZIMNÍ TVOŘENÍ S PÁTÝMI TŘÍDAMI  
PŘEDNÁŠKY O DOSPÍVÁNÍ

NĚKOLIK POSTŘEHŮ ŽÁKŮ 5.B Z NAUČNÉ GEOSTEZKY V  LIBCHYŇSKÉM ÚDOLÍ
RECYKLACE OČIMA MLADÉHO VĚDCE
ADAPTAČNÍ POBYT ŠESTÝCH ROČNÍKŮ
DEN BEZ AUT

ŽÁCI 1.STUPNĚ V KINĚ
OCENĚNÍ FOTOGRAFOVÉ U PANA STAROSTY

NÁVŠTĚVA KUKUŘIČNÉHO BLUDIŠTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ
Ocenění našeho fotokroužku

 

 

Školní rok 2021 - 2022

SPORTOVNÍ DEN 6.B a 6.C V ZÁBAVNÍM AREÁLU „ZA HUMNY“ VE VRŠOVCE
SPORTOVNÍ DEN V 7.A

SPORTOVNÍ DEN V 7.B

SPORTOVNÍ DEN PRVNÍHO STUPNĚ 5.B A 6.A

9.B NA PAINTBALLU

9.A NA MINIGOLFU A BOWLINGU

PROJEKTOVÝ DEN „HMYZ“

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 
NAD LABEM

5.A VE FIRMĚ HRONOVSKÝ

ŠKOLNÍ VÝLET DO ZÁBAVNÍHO PARKU

TOULKY MĚSTEM… DERNISÁŽ

4.B na Rezku

9.A NA PAINTBALLU

OCENĚNÍ ŽÁCI Z NAŠÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VÝLET 6.A NA SNĚŽKU

O BABIČČIN POHÁR - SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉ DOPOLEDNE V DOMĚ PRO SENIORY OÁZA

ŠKOLNÍ VÝLET 9.B DO NÁRODNÍHO MUZEA

VÝCVIK PSŮ U NÁS VE ŠKOLE

Turistický kurz tříd 8.A a 8.B

SOUTĚŽ „TŘÍDÍME S ŽELVOU BELLOU“    

NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ 4.A V ZŠ A MŠ NAHOŘANY

Školní výlet 7.B do Fajnparku

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
6. MÍSTO V CELOSTÁTNÍM KOLE SOUTĚŽE EUROREBUS
VAŘENÍ S ANGLICKÝM LEKTOREM STUARTEM WILSONEM
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMĚ HASIČŮ

Dravci u nás

ŠKOLNÍ VÝLET 5.A A 5.B NA HRAD KOST

SOUTĚŽ ZLATÝ LIST – KRAJSKÉ KOLO
1.A V BARUNČINĚ ŠKOLE
ŠKOLNÍ VÝLET DRUHÝCH TŘÍD
4.B a JAN ČERNČICKÝ Z KÁCOVA
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ Z KROUŽKU ARTSQUARE
Školní výlet 4.A a 4.B

BRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ DEN NA LETIŠTI
TENISOVÝ KROUŽEK - VYHODNOCENÍ
SPORTOVNÍ DEN S NONOU
PROJEKT ATLETIKA HRAVĚ DO ŠKOL A ŠKOLEK
ŠKOLNÍ VÝLET ŽÁKŮ 3.A, 3.B
EXKURZE ŽÁKŮ DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ
BESEDA O TVORBĚ PODORLICKÉHO KROJE A VÝROBĚ JASANEK
ŠTAFETOVÝ POHÁR – KRAJSKÉ KOLO
POHÁR ROZHLASU 2022
OKRESNÍ KOLO VE VOLEJBALE DÍVEK
EXKURZNÍ DEN 6.C – OBŘÍ AKVÁRIUM A ELEKTRÁRNA HUČÁK V HRADCI KRÁLOVÉ
EXKURZE 6.B A 7.B – IQLANDIA LIBEREC
EXKURZE 6.A – VÁNOČNÍ OZDOBY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM A JOSEFOVSKÉ LOUKY

Jarní procházka žáků 2.B
Čtvrťáci v pravěku

Návštěva 2.B v městské knihovně
Expedice Borneo 

Výchovný koncert pro 1.stupeň
McDonald´s Cup

Dopravní hřiště

Preventivní program 8.A

Velikonoční hon na vajíčka
Velikonoční zajíčci ze sena a slámy - 6.C

Přírodovědná soutěž Zlatý list

Exkurzní den 7.A
Exkurze tříd 8.A a 8.B

 

Den učitelů
5.A v knihovně
Březen v 5.B
Semiramis 6.B
ZŠ Malecí tiskne 3D
Nové ptačí budky z dílny žáků

Lyžařský
kurz - 7.A >>>, 7.B >>>
Sportovní úspěchy Natálie a Adama Paarových
Výtvarná soutěž "Boj s pandemií"

Atletika hravě

Dunajský umělec

Přišel k nám Mikuláš

Bruslení

Exkurze na MÚ

Land art

Beseda - Základy dopravní výchovy

Návštěva 5.tříd v knihovně

Den polytechniky
Novoměstská poznávačka
Adaptační pobyt - 6.A
Adaptační pobyt - 6.B
Adaptační pobyt - 6.C
Den evropského dědictví
Den bez aut - 2.A
Den bez aut - 2.B
Školní T-mobile Olympijský běh

 

Školní rok 2020 - 2021

Akce třídy 5.A

Školní výlet 6.A,B

Dětský závod horských kol

Školní T-Mobile Olympijský běh

 

Školní rok 2019 - 2020

6.A na výstavě

Detecha - exkurze třídy 2.B

Branně bezpečnostní den – POKOS /Příprava občanů k obraně státu/

Další exkurze třídy 2.B

Úspěšní fotografové

Sazka olympijský víceboj

Vánoční nadílka

Hrou proti AIDS

Vánoční výstava

Přišel k nám Mikuláš

Bruslení

Část výdělku věnujeme stacionáři NONA

S čerty nejsou žerty

Exkurze do hvězdárny

Výživová poradkyně

Zdobení vánočního stromečku

Bruslení

2.B v království jelena Matěje

Jablkový závin

Dopravní hřiště Náchod - třída 4.B

Loutkové divadlo

Výprava do lesa přímo houbařská

Jak jsme byli trochu RETRO

Den bez aut - třída 3.Atřída 4.B, třída 5.A

Atletický čtyřboj

Den zemědělství KHK

Kukuřičné bludiště 3.A a 3.B

Kukuřičné bludiště 4.A a 4.B

2.B v ovocném sadu

 

Školní rok 2018 - 2019

Úspěchy mladých fotografů

Atletický čtyřboj školních družin 2019

Škola v přírodě

Školní výlet 8.B

Pěstitelské práce v 6. ročníku

Seiferos – letové ukázky dravců a sov

Už víme, co je pasování

Hraběnčiny nové šaty aneb výlet 1.A a 1.B trochu jinak

ZOO

Štafetový pohár - krajské kolo

Pohár rozhlasu

Plavecká štafeta

Soutěž mladých zdravotníků

Okresní kolo turnaje v minifotbalu

Exkurzní den 2. stupně - třídy 6.A a 6.B, třídy 7.A a 7.B, třídy 8.A a 8.B, třída 9.A

Přírodovědná soutěž Zlatý list

Turnaj ve fotbale

Štafetový pohár

Safari po Safari

Novoměstská skokanská laťka

Projekty třídy 5.A

Okresní kolo základních škol v lyžování

Jeden předjarní den v 1.B

Děti z Malecí v Oáze

Slavnostní předávání vysvědčení

Lyžařský výcvik

Mám chytré tělo

Zima je tady!

Svíčky z včelího vosku

Den účesů

1.B na sněhu

Den plný dárků a překvapení

Bruslení - 1.-3. třídy - listopad 2018

Halloween - třída 5.A

Batikování triček - třída 7.B

Exkurze 5.tříd do hvězdárny

Zážitkový kurz 1. pomoci

Beseda o poruchách příjmu potravy

Dny evropského dědictví

Bludiště v kukuřici

Pozitivní klima třídy

Den bez aut - třída 3.A, třída 5.A, třída 1.B

 

Školní rok 2017 - 2018

Pohádkové dopoledne

Semiramis v 6.A

Čarodějnice ve Stacionáři NONA

Škola v přírodě

Eurorebus

Exkurze Hasiči

Sportovní den NONA

4.B v novoměstské knihovně

Exkurze 4.B do Prahy

Dopravní hřiště - 4.B

Den dětí - třída 4.A

Školní výlet třídy 4.A

Štefetový pohár - krajské kolo

Štafetový pohár - okresní kolo

Exkurze 7.A a 7.B

McDonald´s Cup

Dopravní hřiště - třída 4.A

Fyzikální show

Euroebus

Velikonoční tvoření

Karneval

Hody, hody

Vítáme jaro

Řeřicha

Lyžařský výcvik

Závody v lyžování

Projektový den v 5.B

ZOH 2018

Vlastivěda ve třídě 4.B

Žlutý minivolejbal

Program „Finančně gramotná škola“ pro 1. stupěň

Brazílie

Lyžování třídy 4.A

6. A na návštěvě ve Stacionáři NONA

Vánoční výstava

Zpívání u vánočního stromu

Předvánoční čas

Exkurze 8.A - Mesa

Mikuláš

Filmový festival

Recyklohraní

 

Školní rok 2016 - 2017

Závěr šk.roku - 1.stupeň

McDonald´s Cup - Jaroměř

Štafetový pohár

Vánoční výstava - 2016

Skokanská laťka

"Používám mozek"

Karneval 6.B a MŠ a ZŠ Speciální

Slavnostní ukončení školního roku - 1.stupeň

Vánoční výstava - 2015

Poznávací zájezd s výukou angličtiny - Anglie

Předání Poháru - Eurorebus

Den evropského dědictví

Jak to žije ve 4.B

Lyžařský výcvik 7.A

Lyžařský výcvik 2.A

Lyžařské závody –Krajské kolo v obřím slalomu a ve snowboardingu

Jak se žije nevidomým

Exkurze do Eltonu

Vítáme jaro

 

doucovani    digitalizujeme školu   OPJAK publicita

ovoce do skol

 scio obr  women_for_women_logo.jpg
 zdrava skolaLogo_Recyklohraní_aneb_Ukliďme_si_svět.jpg proskoly.jpg 
   

   

 

          

© Your Company. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates