Školáci černá small 100

Základní škola

Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod

Foto Malecí clear sky small

   

Aktuální informace

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 / 2023 >>>

od 10.5. do 19.5. - Testování ČŠI - 5. ročník
19.5. - Polygon Velké Poříčí - exkurze ŠD
20.5. - Beseda o tvorbě podorlického kroje a výrobě jasanek (4.B, 2.B)
23.5. - Exkurze - Dlouhé Stráně (9.A, 9.B)
24.5. - Lehkoatletický čtyřboj ŠD
26.5. - Projektový den Hmyz (7.A, 7.B)
27.5. - Školní výlet - hrad Kost (3.A, 3.B)
_________________________________________________________________________________________________

EU peníze do škol

Název projektu: Moderními technologiemi ke kvalitnější výuce

Doba realizace projektu: 01.06.2011 – 30.11.2013

Rozpočet projektu: 1 619 527,00 Kč

Projektový záměr:
Škola měla v minulých letech možnost získat finanční prostředky na rekonstrukci počítačové učebny. V současné době je již zařízení zastaralé, proto bychom rádi investovali finanční prostředky na obnovu počítačových učeben. Záměr je ten, že se vytvoří 1 velká učebna, která bude vybavena novými počítači s nejnovějším operačním systémem. Díky interaktivní tabuli, kterou hojně využívají učitelé matematiky a fyziky, dochází v těchto předmětech k obohacení výuky o nové poznatky. Chtěli bychom tuto možnost rozšířit i na další úseky školy, tj. na 1. stupeň a do učebny jazyků a zeměpisu/dějepisu. Ve škole jsou vyučovány 4 světové jazyky, rádi bychom zvýšili úroveň výuky jazyků, ať již českého jazyka, tak jazyků cizích. Proto bychom rádi věnovali peníze  na vzdělávání pracovníků v jazycích (krátko i dlouhodobá školení – i nejazykářů -, zahraniční zkušenosti vyučujících jazyků) i na obohacení výuky žáků (práce s moderními technologiemi – e-learning,práce s vyhledávači na PC…). V českém jazyku chceme maximálně podpořit čtenářskou gramotnost. V matematice, finanční gramotnosti i přírodních vědách chceme podpořit zábavnou a zajímavou výuku pomocí ICT výuky. Rádi bychom realizovali některý z programů na prevenci rizikového chování, proto i této oblasti je věnován náš projektový záměr.

Hodnocení projektu:
Úspěšnost celého projektu bude škola vyhodnocovat postupným testováním tříd a žáků (vlastní testy + testy od externích zadavatelů). Důležité bude i zpětná vazba od učitelů, kteří budou moci hodnotit přínos projektu v jednotlivých hodinách výuky. Na pedagogických radách, na schůzkách metodických sdružení a na poradách všech pedagogických pracovníků bude prováděno periodické hodnocení dosažených cílů a hodnocení použitých postupů a aktivit.

Dotace: k 01.07.2011 obdržela škola 1. část dotace 971 716,- Kč

Čerpání dotace:
-    na vybavení školy (počítačová učebna, SW, učebnice, pomůcky...) 513 583,- Kč

-    na tvorbu DUM (digitálních učebních materiálů), monitorovací zprávy a účetní evidenci ...  49 280,- Kč

PROJEKT BYL ÚSPĚŠNĚ UKONČEN, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BYLA PŘIJATA.

         18 O2 chytra skola RGB logo gradient C   

© Your Company. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates