Školáci černá small 100

Základní škola

Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod

Foto Malecí clear sky small

   

Aktuální informace

Činnost kroužků ŠD/ŠK pro žáky 2. - 9. ročníků bude zahájena v pondělí 19. 9. 2022, pro žáky prvních ročníků 10. října 2022.

22.9. - plenární zasedání (16:00 v jídelně) + sběr papíru (14:00-18:00)
23.9. - sběr papíru (7:00-10:00)
___________________________________________________________________________________________

EU peníze do škol

Název projektu: Moderními technologiemi ke kvalitnější výuce

Doba realizace projektu: 01.06.2011 – 30.11.2013

Rozpočet projektu: 1 619 527,00 Kč

Projektový záměr:
Škola měla v minulých letech možnost získat finanční prostředky na rekonstrukci počítačové učebny. V současné době je již zařízení zastaralé, proto bychom rádi investovali finanční prostředky na obnovu počítačových učeben. Záměr je ten, že se vytvoří 1 velká učebna, která bude vybavena novými počítači s nejnovějším operačním systémem. Díky interaktivní tabuli, kterou hojně využívají učitelé matematiky a fyziky, dochází v těchto předmětech k obohacení výuky o nové poznatky. Chtěli bychom tuto možnost rozšířit i na další úseky školy, tj. na 1. stupeň a do učebny jazyků a zeměpisu/dějepisu. Ve škole jsou vyučovány 4 světové jazyky, rádi bychom zvýšili úroveň výuky jazyků, ať již českého jazyka, tak jazyků cizích. Proto bychom rádi věnovali peníze  na vzdělávání pracovníků v jazycích (krátko i dlouhodobá školení – i nejazykářů -, zahraniční zkušenosti vyučujících jazyků) i na obohacení výuky žáků (práce s moderními technologiemi – e-learning,práce s vyhledávači na PC…). V českém jazyku chceme maximálně podpořit čtenářskou gramotnost. V matematice, finanční gramotnosti i přírodních vědách chceme podpořit zábavnou a zajímavou výuku pomocí ICT výuky. Rádi bychom realizovali některý z programů na prevenci rizikového chování, proto i této oblasti je věnován náš projektový záměr.

Hodnocení projektu:
Úspěšnost celého projektu bude škola vyhodnocovat postupným testováním tříd a žáků (vlastní testy + testy od externích zadavatelů). Důležité bude i zpětná vazba od učitelů, kteří budou moci hodnotit přínos projektu v jednotlivých hodinách výuky. Na pedagogických radách, na schůzkách metodických sdružení a na poradách všech pedagogických pracovníků bude prováděno periodické hodnocení dosažených cílů a hodnocení použitých postupů a aktivit.

Dotace: k 01.07.2011 obdržela škola 1. část dotace 971 716,- Kč

Čerpání dotace:
-    na vybavení školy (počítačová učebna, SW, učebnice, pomůcky...) 513 583,- Kč

-    na tvorbu DUM (digitálních učebních materiálů), monitorovací zprávy a účetní evidenci ...  49 280,- Kč

PROJEKT BYL ÚSPĚŠNĚ UKONČEN, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BYLA PŘIJATA.

doucovani

ovoce do skol

scio obr   

18 O2 chytra skola RGB logo gradient C

© Your Company. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates