Školáci černá small 100

87390

Základní škola

Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod

  MALECÍ 2022 2023

   

Aktuální informace

10. 6. - Archeopark Všestary - exkurze třídy 4. A a 4. B
10. 6. - 11. 6. - Školní výlet třídy 9. B - Horní Vlčkovice
11. 6. - Obvodní lehkoatletický čtyřboj - akce ŠD
11. 6. - NONA na bazéně - společný program NONY a třídy 2. A
12. 6. - Vernisáž prací žákyně 9.B Stely Syrovátkové - od 13 hodin v galerii školy
13. 6. - Beseda v knihovně - třída 2. A
14. 6. - Branně bezpečnostní den na letišti - 1.stupeň
17. 6. - Autorské čtení a beseda se spisovatelkou Markétou Pilátovou - 8. a 9. ročník
17. 6. - Beseda o včelách - 1. stupeň
_____________________________________

INFORMACE O ŠKOLE

Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod užívá interní název Základní škola „Malecí“. Škola byla postavena v osmdesátých letech minulého století. Ve školním roce 1985/1986 byl zprovozněn pavilon 1. stupně, následující školní rok 1986/1987 byly otevřeny ostatní pavilony včetně školní jídelny.

Základní škola se nachází v klidové části města. Skládá se z 5 samostatných budov 1. stupeň, 2. stupeň, školní jídelna, školní družina, centrálních pavilon s koridorem k propojení jednotlivých částí a tělocvičny se dvěma samostatnými cvičebními sál.

Ke škola disponuje rozsáhlým pozemkem, který je rozdělen na několik částí – odpočinkovou zónu školní družiny s houpačkami a lavičkami, školní pozemek se školními záhony a ovocnými stromy. Mezi pavilony je odpočinkový kout pro žáky prvního a druhého stupně, který je využíván o přestávkách. Všechna prostranství jsou využívána při výuce a zejména při relaxaci a sportovním vyžití žáků školy.

V sousedství školy je letní sportovní stadion (provozovatel – Sportovní klub Nové Město nad Metují), který naši žáci mohou zdarma využívat při hodinách tělesné výchovy a při soutěžních a sportovních akcích školy nebo školní družiny. V těsné blízkosti školy stojí menší plavecký bazén (provozovatel Najáda), kam žáci 1. – 4. ročníků dochází na plaveckou výuku.

Prostory u sekretariátu školy jsou využívány jako galerie školy, kde představují svoje výtvarné práce a fotografie žáci školy. Stalo se tradicí, že vycházející žáci devátých ročníků omalují bílé zdi v některých částech školy svými obrázky. Tyto práce zpříjemňují dětem i dospělým pobyt ve škole a nemalou měrou přispívají k příjemnému prostředí, které každého návštěvníka ihned zaujme. Mezi pavilony vede široký koridor, který je využíván jako výstavní plocha nebo pro pořádání tradičních vánočních a velikonočních výstav.

Škola je od roku 1992 zařazena do národní sítě v projektu Zdravá škola. Cílem projektu bylo chápat celý proces jako dlouhodobý program rozvoje školy, jako strategii rozvíjení celého zařízení, přičemž základem bylo to pozitivní, čeho jsme dosáhli, a stavění na těchto pozitivech. V nastavené strategii se nic nezměnilo, škola pokračuje dál v rozvoji dle nastíněných vizí.

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ
Naše škola nabízí výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka.

ZAMĚŘENÍ NA EKOLOGII
Ekologická výchova je důležitým prvkem školy. Třídíme obaly, pořádáme přednášky k ekologickým tématům, účastníme se ekologických programů a soutěží.

KVALITNÍ PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Kvalitní přípravu na přijímací zkoušky nám potvrzuje srovnání s ostatními školami.

Náchodský deník získal zajímavá data, která prozrazují, z jakých základních škol na Náchodsku zvládají žáci nejlépe přijímací testy na střední školy. Údaje jsou z let 2017 až 2023 a týkají se přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka na čtyřletá studia. Zdrojem informací byl Cermat. Porovnáváno bylo 59 škol okresu Náchod. V matematice se naše škola umístila na druhém místě a v českém jazyce na místě pátém. 

EXKURZNÍ DNY DO ATRAKTIVNÍCH MÍST
Každý rok navštíví žáci různá atraktivní místa, která jim přinášejí nové pohledy na život a možnosti dalšího vzdělávání.

SOUTĚŽE A ŠIROKÁ NABÍDKA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT
Žáci se účastní řady vzdělávacích a sportovních soutěží, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků. Mohou navštěvovat širokou nabídku hudebních, uměleckých, sportovních, tvořivých, badatelských kroužků.

SPOLUPRÁCE S RODIČI
Ve spolupráci se Spolkem rodičů pořádáme vánoční výstavy, velikonoční tvořivé dílničky, sběr papíru.

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

Jsme od roku 1992 zařazení do národní sítě projektu Škola podporující zdraví. Dbáme na zdravý vývoj dětí, zdravou výživu, pohyb, zdravotní výchovu, psychohygienu žáků, zdravé životní prostředí besedami, edukativními programy, soutěžemi i praktickými aktivitami.

MIMOŘÁDNÉ DNY PRO ŽÁKY
HAPPY DAY den bez zkoušení
Haloweenský den
Den bez batohů
Barevný týden
Pyžamový den
Sportovní den a další, …

ADAPTAČNÍ POBYTY
Pro žáky jsou pořádány školy v přírodě, adaptační pobyty 6. ročníků, lyžařské kurzy, turistické kurzy.

doucovani       OPJAK publicita digi2 digi1.jpg

ovoce do skol

 scio obr  women_for_women_logo.jpg
 zdrava skolaLogo_Recyklohraní_aneb_Ukliďme_si_svět.jpg proskoly.jpg 
   

   

 

          

© Your Company. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates